משרד עורכי דין ונוטריון

פרופיל  משרד – עו”ד מימון דוד

המשרד נוסד בשנת 1988 על ידי עו”ד מימון 

דוד, בוגר אוניברסיטת תל אביב, עוסק בתחומי המשפט השונים .

בעקבות מינויו של עו”ד מימון דוד, בשנת 1992 ליועץ המשפטי היחיד של ההסתדרות במרחב נתניה, החל המשרד להתמקצע בתחום זה ולהיות אחד המשרדים המובילים בתחום דיני העבודה באזור השרון, אם לא המוביל בהם.

  

המשרד מתמחה, בין היתר, בייצוג מעסיקים ועובדים בתחום דיני העבודה. הייצוג כולל בחובו את מכלול הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום זה, לרבות מתן ייעוץ שוטף ומעודכן למעסיקים ולעובדים בזמן אמת ופתרון בעיות טרם תחילת יחסי עובד ומעביד,במהלך קיומם ולאחר סיומם.

המשרד נותן חוות דעת מקצועיות בתחום דיני העבודה על רבדיו השונים, עריכת חוזי עבודה אישיים, לרבות חוזי העסקה של עצמאים למניעת טענות לקיום יחסי עובד ומעביד ו/או למניעת הנזק הכלכלי שייגרם בשל כך, ליווי מו”מ לעריכת הסכמים קיבוציים, בדיקת הסכמים קיבוציים קודמים, שיפור וסינון סיכונים הנובעים מהם וכו.

ייצוג עובדים ומעבידים בכל תחום דיני העבודה לרבות , בבקשות להיתר לפיטורים בזמן הריון, בשימוע טרם פיטורים, בצווי מניעה ברשות השיפוט בבוררויות, בועדות רפואיות, בועדות ערעורים על החלטות קרנות הפנסיה, ברשות השיפוט, בבתי הדין האזוריים, בית הדין הארצי ובג”צ.

עו”ד מימון דוד הוציא לאור שני אוגדנים בתחום האחד כתבי בית דין בבית הדין לעבודה והשני סדר הדין בבית הדין לעבודה כותב מאמרים רבים בתחום ואף נותן ייעוץ לרואה חשבון, חשבים, יועצי מס, מנהלי חשבונות ולעורכי דין.


המשרד אף מתמחה בפירוקי חברות מעסיקות ובהכרזת מעסיקים כפושטי רגל על מנת לגבות ולממש את זכויותיהם של העובדים כאשר המעסיק חסר יכולת לפרוע החוב, לרבות נקיטת כל ההליכים בבית המשפט המחוזי, מול המנהל המיוחד לבדיקת הוכחות החוב, מול המוסד לביטוח לאומי לתשלום הוכחות החוב ואף הגשת בקשות למתן הוראות על החלטות מי מהגופים שיש בה כדי לפגוע בזכויותיהם של העובדים וניהול מו”מ להשגת המיטב לעובד.(ראה מאמרים- החלטה בשוסטרמן ע”י השופטת אלשייך)

המשרד עוסק למעשה בכל מירקם היחסים שבין העובד והמעביד לרבות זכויות העובד, העצמאי והמעסיק מול המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה על כל רבדיו לרבות מימוש זכויותיו של העובד הנפגע בתאונת עבודה ו/או בכל תאונה אחרת לרבות בוועדות הרפואיות , וועדות הרפואיות לעררים, בית הדין לעבודה, ובתי המשפט השונים מול חברות הביטוח השונות, המעסיקים, וקופות הפנסיה.

המשרדצבר ניסיון עשיר ומוניטין רב ביותר בכל תחום דיני העבודה. המשרד היה שותף למספר סכסוכים שהגיעו להכרעות שיפוטיות בבתי הדין והמשפט השונים שיש בהם כדי להתוות את דרכם של העוסקים במלאכת דיני העבודה, ובין היתר, חיוב ההסתדרות הכללית בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ואף בחיובה בפשרה במלוא סכום התביעה לתשלום הפרש שעות נוספות גלובליות בגין רכיב דמי פיצול ותוספת הסכמית – ” פס”ד חן” (1), חיוב המעסיק בתשלום פיצויי הלנת שכר לנבחר ציבור בגין הלנת קצבתו על ידי בית המשפט המחוזי – ” פס”ד עבד אל רחים”(2), קבלת תביעה בדבר אופן חישוב שכרו השעתי של עובד יומי כתוצאה מהחלתם של צוויי ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה על עובד יומי – פס”ד קעטבי נ’ פיברן”(3), אי החלת הזכות להגדלת שיעור השכר לשעה על עובדים שאף טרם החלתם של צווי הרחבה אלה עבדו מנין שעות הפחות מהנקוב בצווים פס”ד טמפו”(4) קביעה כי אין זכות לפדיון דמי הבראה בשיעור העולה על הנקוב בצו ההרחבה הכללי במשק אם זכות זה אינה נקובה בצו המקנה את הזכויות המשופרות פס”ד “אל- על”(5) -, הכרה בזכותו של חבר קרן פנסיה לקבלת כל הפרוטוקולים שנערכו בעניינו לרבות קבלת החלטה מנומקת ומפורטת המסבירה את ההחלטה הסופית –” דינוביצקי (6) בית הדין האזורי לעבודה קבע כי ביחסים שבין רב אזורי למדינה מתקיימים יחסי עובד ומעביד למרות שתלושי השכר הונפקו על ידי הרשות המקומית, שהיוותה צינור להעברת התשלום לרב- ” הרב דיין ז”ל” (7) כמו כן הצליח עו”ד מימון לחייב מעבידה בתשלום סכום העולה על מאה ₪ מוכרת בחנות שפוטרה בזמן הריונה – אברו נ’ רנואר, הצליח לגרום לדחיית תביעה נגד מעבידה בשל טענה לפיטורי עובדת בהריון –הדר לביא, ואף גרם לקביעת הלכה פסוקה בנושא אופן חישוב השעות הנוספות – קל בנין נ’ סמי בוג’ו

המשרד עוסק בתחום המסחרי- אזרחי המתמחה גם בתחום החברות שכן גופים המקיימים עסקים מנוהלים במתכונות שונות כגון חברה פרטית, ציבורית, שותפות וכו’ ויש לדעת כיצד להתנהל מול הגוף המסוים איתו קושרים עסקים הן במישור היחסים השוטפים והתקינים והן במישור הסכסוכים המשפטיים, כמו גם הבטחת הזכויות בהתחשב בסיכונים של פירוק, הקפאת הליכים, כינוסי נכסים וכו’.

להתנהלות חברה בכל תחומי עיסוקה יש דרישות שונות והוראות השונות מהתנהלות מול גוף עסקי אחר ויש צורך בידע בתחום כדי להימנע מאובדן הכנסות, נזקים וכו’ ובין היתר, ברכישת נכסים, שכירתם וכל הסכם עסקי או כלכלי אחר, לרבות הסכמי שיתוף, רישום שעבודים, ניסוח אגרות חוב רישום בלשכת המקרקעין, במינהל ובחברות המשכנות של הסכמי מכר, שיתוף במקרקעין ועוד, וכך הדבר בחברה ציבורית או שותפות או אדם פרטי.

משרדינו מסייע בביצוע התנהלות זו, אך יתרונו הניכר, על פני אחרים, הוא ביכולתו ליתן פתרונות מסוגים שונים להתמודדות בסכסוכים שונים והשגת יעדים כגון גביה בדרך של הרמת מסך ו/או חיוב אישי של המנהלים ו/או בעלי המניות, מימוש איגרות חוב על ידי התמנות לכונסי נכסים והשתלטות על הנכסים ו/או על הפעילות העסקית על מנת להצמיח תשואה ולהביא לסילוק חובות התמנות למנהל מיוחד או מפרק זמני ועוד.

 

מאידך מייצג המשרד גם חברות לשם השגת הקפאת הליכים כנגדם במקרים המתאימים על מנת למנוע קריסתם והשגת הבראתם בצורה האופטימלית, כאשר אף בהליך של הקפאת הליכים הוביל עו”ד מימון מהלך שהביא לסילוק מלוא החובות לנושים, החזרת החברה לפעילות מלאה ואף השבת יתרת הכספים שנגבו במהלך השיקום לחברה.(תיק עמק פארם) כאשר במסגרת זו משמש עו”ד מימון כמנהל החברה בפועל, כשהוא נעזר ביכולותיו בתחום העסקי המשולבות בידיעותיו במשפטיות על מנת למקסם התמורה המתקבלת לטובת הנושים והחייבים.

כמו כן מוגשות הוכחות חוב למפרקים ו/או נאמנים שונים, לרבות ניהול מאבקים לגבי הסכומים המוכרים על ידם, לרבות ערעורים ובקשות למתן הוראות בבתי המשפט המחוזיים.(קלאב מרקט), כאשר בנקיטת הליכים שונים ניתן להכיר בחוב כחוב אבוד ובכך לגרום לקבלת החזרי מע”מ והכרה בחוב לשם הפחתתו מההכנסות.

ניסיונם של עובדי המשרד במגוון נושאים רחב השלובים בתחום מסייע לו להשיג עבור הלקוח את המיטב הניתן.

במשרד מחלקה העוסקת בתביעות כספיות ובגביה בהליכי הוצל”פ המנוהלת על ידי עורכת דין המתמחה בתחום זה והנתמכת בעזרת מתמחים.

אף בתחום זה הצליח עו”ד מימון להוביל להלכה פסוקה חדשנית לפיה “נפרע יכול להיות אוחז כשורה” שהפכה את השיק/שטר המגיע לצד ג’ אף אם השיק נרשם לפקודתו למעמד של כסף מזומן / מעמד של אוחד כשורה בפרשת יהודה זאב (8) על ידי בית המשפט העליון.לאחר גלגולו שלהתיק ב- 3 ערכאות.

כן הצליח משרדינו לחייב את בנק הפועלים לשלם לזוכה כספים על חשבון החוב, מאחר שהבנק לא כיבד את צו העיקול שהוטל על זכויותיו של החייב, כאשר החייב נמצא ביתרת חובה בחשבון.


משרדינו הצליח לחייב מעביד לשלם לזוכה כספים שעוקלו לעובדו אצלו וחרף העיקול הועברו לעובד החייב כספים מעבר לסכום המוגן מעיקול.(10)

עו”ד מימון אף נקט הליך נגד אשת חייב בהוצל”פ לפירוק השיתוף במקרקעין בנכס השייך לבני הזוג ולאחר מאבק במשך שנים ארוכות הצליח לגבות את מרבית החוב, שהגיע לכדי מליון ₪.


 

המשרד עוסק בייצוג הזוכה כאשר נדרש טיפול במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לשם מימוש פס”ד, גביית שטר, שיק או שטר חוב שקיבל אדם ומעולם לא נפרע. במחלקת ההוצאה לפועל מערכת ממוחשבת המתמחה בניהול התיקים ומקושרת ישירות למחשבי ההוצאה לפועל בלשכות השונות ברחבי הארץ (עו”דכנית זהב). ללקוח ישנה אפשרות במתכונת מתואמת מראש לעיין בתיקיו ולבחון את כל הפעולות שנעשו בהן לרבות הגביה בכל אחד מתיקיו ממשרדו שלו, בלחיצת כפתור וללא צורך בכל פניה ו/או בקשה מעורך הדין.
המשרד מקיים קשרי עבודה עם מספר משרדי חקירות לשם איתור ומסירת אזהרה לחייב, וכן הזמנת חקירה כלכלית ברמות שונות אודותיו. כמו כן המשרד מנוי ונעזר בתוכנות שונות לצורך קבלת מידע אודות חייב/חברה, כגון: רשם האוכלוסין, רשם החברות רשם המשכונות ואתרי משפט אחרים באמצעות רשת האינטרנט.
בנוסף פועל המשרד לגביית חובות באמצעות בקשות לפירוק חברה, הכרזת חייב כפושט רגל ועוד בהתאם לנסיבות.
המחלקה נותנת שירותים גם לחייב עת נדרש להגשת בקשות שונות במסגרת הליכי ההוצל”פ כגון: איחוד תיקים, התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי וכיוצא בזה.
המשרד מייצג חייבים בהסדרי חוב מול בנקים.
כמו כן, מטפלת המחלקה בייצוג חייב בהליכי פשיטת רגל לצורך הסדר נושים, ופירעון חובותיו מול הנושים השונים וכונס הנכסים הרשמי.

עו”ד מימון אף הוציא לאור את הספר “מהליכי הוצל”פ חסרי תכלית להפטר בהליכי פשיטת רגל,” המכוון את דרכו של החייב שאינו בר יכולת לסלק את חובותיו למתווה של הליכי פשט”ר שבסופם יתחיל בדרך חדשה נקי מחובות.

ניהול מערך גביית קנסות עבור עירית נתניה ואפשרות לנהל מערך מורכב של אלפי ועשרות אלפי תיקי גביה בהוצאה מינימלית.

משרד עו”ד מימון דוד ניחן ביכולתו לקרוא את המפה המשפטית ולנסות לנקוט מהלכים שאחרים אף אינם מנסים, לרבות ובמיוחד נקיטת מהלכים של בקשת סעדים זמניים המביאים,לעיתים קרובות לסיום התיקים, תוך זמן קצר.

עו”ד מימון דוד היה הראשון שפרץ את המחסום המשפטי שקבע שאין ליתן סעדים זמניים על דרך של צו עשה זמני שיש בו משום הענקת הסעד העיקרי שמבוקש בתום ההליך והצליח לקבל סעד של פינוי זמני ואף הצליח לפנות את השוכר תוך שבועיים בהליכי הוצל”פ לאחר המועד שהיה צריך להתפנות וזאת לאחר הכרעותיהם של 3 ערכאות כולל בית המשפט העליון, (12) וכן אף הצליח לקבל סעד של צו פינוי זמני של מוכר מקרקעין במסגרת הליך בבית משפט השלום (13) חרף התנהלות הסכסוך בבית המשפט המחוזי בבקשות לביטול ההסכם.

במשרד ישנה מחלקה מטפלת בתביעות לפיצויי נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים. הטיפול כולל ייעוץ, ייצוג מול חברות הביטוח, ייצוג בהליכים בבית המשפט, ולעיתים כשחברת הביטוח מתמהמהת בתשלום גם פתיחת תיק הוצל”פ נגדה.
כמו כן מטפלת המחלקה בתביעות כתוצאה מתאונת עבודה או אחרות המוגשות כנגד חברות ביטוח ו/או המעסיק ו/או המזיק. המשרד אף מתמחה בייצוג נפגעים אלו מול הביטוח הלאומי בכל הנוגע לזכאותם, אם קיימת, לקצבת נכות.או להכרה בפציעה בתאונה.

בנוסף עוסקת המחלקה בתביעות כנגד חברות הביטוח השונות בעילות שונות הנובעות מפוליסות ביטוח, כגון: אובדן כושר עבודה, נכות תאונתית, ביטוחי חיים, תגמולים, תביעות ע”פ חוק הנכים ואף בנזקי רכוש שונים ואף ניתנים שירותים לבחירת הפוליסה המתאימה לצרכי הלקוח באופן כללי או ביחסים שבין עובד ומעביד. רק לאחרונה הצליח עו”ד  מימון לגרום לחברת ביטוח לשלם לנפגע 700,000 ₪ בגין אובדן כושר עבודה.

כמו כן כמובן עוסק המשרד בתחום המשפט האזרחי והמסחרי בכללותו על כל גווניו ורבדיו על מנת לתת ללקוח את השירות המשפטי המלא והמקיף ביותר.
בשנת 2011 ולאחר התנהלות בת כשנתיים, שכללה ביטול עיקול שהוטל במסגרת הליך ביטול פסק בורר לרבות התמודדות בהליך ערעור בגינו, הצליח עו”ד מימון לבטל מעבר למחצית ערכו הכספי של פסק בורר שניתן על ידי שופט בדימוס בהיקף של מאות אלפי ש”ח.(16)

בין לקוחות המשרד נמנים חברות שמירה, חברות שיווק בתחום התרופות, חברות בתחום הווטרינריה וכן חברות העוסקות בענף היהלומים, הזהב, המתכת והנדל”