משרד עורכי דין ונוטריון

דיני חברות

דיני חברות

במקרים רבים הגוף עימו  מנוהלים הקשרים העסקיים מתנהל המתכונת של חברה ויש לדעת כיצד להתנהל מולה ואיתה הן במישור היחסים השוטפים והתקינים והן במישור הסכסוכים המשפטיים.

להתנהלות חברה בכל תחומי עיסוקה יש דרישות שונות והוראות השונות מהתנהלות מול גוף עסקי אחר ויש צורך בידע בתחום כדי להימנע מאובדן הכנסות, נזקים וכו’ ובין היתר, ברכישת נכסים, שכירתם וכל הסכם עסקי או כלכלי אחר, לרבות רישום שעבודים, ניסוח אגרות חוב וכו’.

משרדינו מסייע בביצוע התנהלות זו, אך יתרונו הניכר, על פני אחרים, הוא ביכולתו ליתן פתרונות מסוגים שונים להתמודדות בסכסוכים שונים והשגת יעדים כגון גביה בדרך של הרמת מסך ו/או חיוב אישי של המנהלים ו/או בעלי המניות, מימוש איגרות חוב על ידי התמנות לכונסי נכסים והשתלטות על הנכסים ו/או על הפעילות העסקית על מנת להצמיח תשואה ולהביא לסילוק חובות התמנות למנהל מיוחד או מפרק זמני ועוד.

במהלך טיפולים אלה מתבצעת התחקות אחרי הברחות נכסים ו/או כספים ו/או בחינת התנהלות מנהלי החברה על מנת למצוא מקורות לחיוב וסילוק החובות, ובין היתר אצל הבנקים, ספקים נותני שירותים לקוחות ואח’.

ננקטים הליכי פירוק נגד חברות, שהינן חדלות פירעון, או מתחמקות מתשלום חובות לעובדים על דרך של פירוק החברה, הגשת הוכחות חוב למנהל המיוחד, התמודדות מול הכרעותיו ומול המוסד לביטוח לאומי לשם גביית ומימוש מלוא הזכויות המגיעות לעובדים, תוך ניצול הידע המעמיק ורב השנים של עו”ד מימון דוד גם בתחום דיני העבודה. (ראה מאמרים)

מאידך מייצג המשרד גם חברות לשם השגת הקפאת הליכים כנגדם במקרים המתאימים על מנת למנוע קריסתם והשגת הבראתם בצורה האופטימלית, כאשר אף בהליך של הקפאת הליכים הוביל עו”ד מימון מהלך שהביא לסילוק מלוא החובות לנושים, החזרת החברה לפעילות מלאה ואף השבת יתרת הכספים שנגבו במהלך השיקום לחברה.

ניסיונם של עובדי המשרד במגוון נושאים רחב השלובים בתחום מסייע לו להשיג את המיטב הניתן.